1

166 Karqo şirkəti insanların karqo prosesində yaşadıqları problemlər əsasında öz reklam çarxını yayımladı.

Psixoloqun kreslosunda bir həll yolu tapmağa çalışan istehlakçı vasitəsilə onlayn sifariş prosesində istehlakçının yaşadığı çətinliklərdən, problemlərdən bəhs edilir. Reklam çarxı Düymə agentliyinin istehsalıdır. Yük daşımaları, xalçayuma kimi xidmətlər də təqdim edən marka, bu marka ilə ilk dəfə beynəlxalq yükdaşımalara başladı.

Agentlik: Düyme Agency

Posted 
Nov 23, 2020
 in 
Yaradıcılıq
 category

More from 

Yaradıcılıq

 category

View All

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.