H

əkim olmağın nə qədər çətin olduğunu hamımız çox yaxşı bilirik. Xüsusilə də pandemiya ilə əlaqədar ailələrindən, sevdiklərindən uzaqda saatlarla işləmək məcburiyyətində olan həkimlərimizə çox minnətdarıq. Bu hisslər əsasında hazırlanan video birliyin bizi daha da gücləndirəcəyi mesajını verir.

Agentlik: Baku Media Center

Posted 
Jun 17, 2020
 in 
Yaradıcılıq
 category

More from 

Yaradıcılıq

 category

View All

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.