Y

enilənən YeloBank sizi öz yeni xidmətləri ilə tanış olmağa dəvət edir.

Rebrendinq mərhələsindən keçən YeloBank yeni reklam çarxını yayımladı. YeloBank filmdə verdiyi mesajlarla enerjili və dinamik bir atmosfer nümayiş etdirərək daha gənc bir imic yaratmış kimi görünür. Yaxşılığa doğru dəyişdiyini ifadə edərək istehlakçı ilə yenidən görüşməyə hazır olduğunu bildirir.


Posted 
Jul 17, 2020
 in 
Yaradıcılıq
 category

More from 

Yaradıcılıq

 category

View All

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.