A

zerGold vətən uğrunda apardığımız müharibələri və şücaətlə ölkəsini müdafiə edən əsgərlərimizi vurğulayan yeni reklam filmini nümayiş etdirdi.

Azərbaycan üçün bütün əsgərlərimiz eyni amalla vuruşublar. Əvvəlkinin etdiyini sonrakı davam etdirir. Yeni videosunda bunu ön plana çıxaran AzerGold "Haqqımızı almaq üçün gəlirik!" deyərək qələbəni müjdələyir.


Posted 
Nov 4, 2020
 in 
Yaradıcılıq
 category

More from 

Yaradıcılıq

 category

View All

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.