K

eçən il pandemiya səbəbi ilə ləğv edilən "Cannes Lions", iki il sonra nəhayət yenidən keçirildi.
Yarışın açıqladığı verilənlərə görə bu il həm 2020, həm də 2021 üçün mükafat verilməsinə baxmayaraq cəmi qeydiyyatdan keçənlərin sayı 2019-cu ilə nəzərən daha azdır. Cəmi 30 mükafat verilən "Print& Publishing" kateqoriyasında 1 ədəd "Grand Prix", 5 ədəd "Gold Lion", 9 "Silver Lion" və 15 "Bronze Lion" mükafatı verildi.

"Grand Prix" və "Gold Lion" qaliblərinə aşağıda nəzər yetirə bilərsiniz.

Grand Prix

Dove | Courage is Beautiful

Print & Publishing Cannes Lions 2021-Courage is Beautiful-Dove

Gold Lion

Burger King | The Moldy Whopper

Print & Publishing Cannes Lions 2021-The Moldy Whopper Day 28-Burger King

Visit Xbox: The Birth of Gaming Tourism

Print & Publishing Cannes Lions 2021-Visit Xbox-The Birth of Gaming Tourism

Folha De S.Paulo Newspaper - The Most Valuable News

Print & Publishing Cannes Lions 2021-Folha De S.Paulo Newspaper-The Most Valuable News

The Female Company - The Tampon Book: A Book Against Tax Discrimination

Print & Publishing Cannes Lions 2021-The Female Company-The Tampon Book: A Book Against Tax Discrimination

Digər qalibləri görmək üçün linkə daxil olun.

Posted 
Jun 23, 2021
 in 
Yaradıcılıq
 category

More from 

Yaradıcılıq

 category

View All

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.