P

ASHA Life Qarabağa olan həsrəti əks etdirən yeni videosunu yayımladı.

Təxminən 30 ildir, düşmən tapdağı altında olan və işğaldan azad edilməyə başlayan torpaqlarımıza duyulan həsrəti təsvir etmək üçün sözlər kifayət etmir. PASHA Life məmləkətimizə qarşı hiss etdiyimiz həsrəti və geri qazandığımız həyata duyduğumuz sevinc hissini, diktorun oxuduğu xəbərlərdən başqa heç bir dialoqa ehtiyac olmadan ifadə edir.


Posted 
Oct 21, 2020
 in 
Yaradıcılıq
 category

More from 

Yaradıcılıq

 category

View All

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.