Valorant oyunu üçün yeni türk oyunçu personaj gəlib, bu person zehin oxuma xüsusiyyəti ilə seçilir

Çoxdandı gözlənən bu personaj həm də tizer videosun digər qəhramanlara qarşı mübarizə aparır.

Posted 
Apr 25, 2022
 in 
Texnologiya
 category

More from 

Texnologiya

 category

View All

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.