A

rçelik” Ultra Gigiyena Seriyası Inverter Kondisioner, 15 desibeldən aşağı işləyən səssiz rejim funksiyasını yaradıcı bir işlə elan edir.

Türkiyə kondisioner bazarına səssizlik rejimi ilə fərqlilik gətirən “Arçelik” bu funksiyasını vurğulamaq üçün “Havas” imzalı yaradıcı bir iş ərsəyə gətirib. Belə ki, kondisionerin hava çıxış hissəsində boş not sətri əks etdirilərək sahib olduğu səssizlik rejimi vurğulanıb.

Trilogy.News Arçelik Ultra Səssiz
Posted 
Sep 23, 2021
 in 
Yaradıcılıq
 category

More from 

Yaradıcılıq

 category

View All

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.