İ

kili ekranlardan istifadə olunmaqla keçmişdən bu günə döyüş meydanından gündəlik həyata qədər cəmiyyətin bütün təbəqələrini bir arada gördüyümüz video birlik hissini əks etdirməyi hədəfləyir. Hər kəsin bir-birinə dəstək olduğu və güc verdiyi mesajına diqqət yetirir.


Posted 
Dec 28, 2020
 in 
Yaradıcılıq
 category

Daha çox

Yaradıcılıq

 kateqoriyasından

View All