İ

kili ekranlardan istifadə olunmaqla keçmişdən bu günə döyüş meydanından gündəlik həyata qədər cəmiyyətin bütün təbəqələrini bir arada gördüyümüz video birlik hissini əks etdirməyi hədəfləyir. Hər kəsin bir-birinə dəstək olduğu və güc verdiyi mesajına diqqət yetirir.


Posted 
Dec 28, 2020
 in 
Yaradıcılıq
 category

More from 

Yaradıcılıq

 category

View All

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.