İ

rşad yeniləndi! Yenilənmiş üslubu ilə adındakı "electronics" sözündən istifadə etməyi dayandıran marka son reklam filmi ilə bu dəyişikliyi elan edib.

Yenilənmiş üslubu ilə adındakı "electronics" sözündən istifadə etməyi dayandıran marka son reklam filmi ilə bu dəyişikliyi elan edib. Loqoda isə mövcud korporativ rənglərdən əlavə boz rəngdən daha çox istifadə edilməyə başlanıb. Dəyişikliyin əsas səbəbinin istehlakçılar olduğu vurğulanan reklam çarxında yeni üslubu ilə daha müasir yanaşmaya sahib olunduğu göstərilir.


Posted 
Feb 27, 2021
 in 
Yaradıcılıq
 category

More from 

Yaradıcılıq

 category

View All

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.