Ə

n güvənli avtomobil istehsalçısı olaraq tanınan “Volvo”, loqosunu dəyişdirdi.

Şirkətin bəzi sosial media hesablarında əks etdirilən yeni loqoya baxdıqda, “Volvo”nun da digər avtomobil istehsalçıları kimi sadəlikdən yana olduğu görünür.

“Volvo”nun əvvəlki loqosu dairə içərisinə yerləşdirilmiş Volvo yazısı ilə dairənin sağ üst hissəsinə əlavə edilən ox işarəsi idi. Yeni loqonun da köhnə loqoya bənzər olduğunu deyə bilərik. Dairə və ox simvolunu olduğu kimi saxlasa da köhnə loqodan fərqli olaraq yenisi artıq iki ölçülüdür. Yaxın keçmişdə “Volkswagen” və “Renault” kimi bir çox markada gördüyümüz kimi “Volvo” da artıq üç ölçülü loqo istifadəsinə son qoymuş oldu.


Posted 
Oct 2, 2021
 in 
Yaradıcılıq
 category

More from 

Yaradıcılıq

 category

View All

Join Our Newsletter and Get the Latest
Posts to Your Inbox

No spam ever. Read our Privacy Policy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.